Libroj pri Esperanto / libros acerca de esperanto

Saluton al ĉiuj, mi montras al vi ĉiujn librojn ke mi trovis en la interreto... por lerni esperanton aŭ pli bonigi vian lernadon.

Mi pensas pri kelkaj erarojn en detaloj ke mi skribis pri ĉiu libro... bonvolu pardonu min kaj diru al mi...

1.       Book 1910 A complete grammar of esperanto - Ivy Kellerman
2.       Book 1910 A complete grammar of esperanto - The international language
3.       Book 1932 Universala Eperanto Metodo de Doktoro Benson
4.       Book 1933 Enciklopedio de Esperanto - KÖKÉNY kaj BLEIER
5.       Book 1937 La tuta Esperanto Gramatiko por progresintoj - Seppik
6.       Book 1977 Esperanto en 24 páginas - La Juna Penso
7.       Book 1980 Pasxoj al plena posedo - William Auld
8.       Book 1983 Saluton! Esperanto aŭtodidakte - Audrey Childs-Mee
9.       Book 1984 Lasu min paroli plu - Claude Piron
10.   Book 1990 Una Lengua para todos Esperanto Lingvo por ĉiuj perfraza metodo - Zaragoza
11.   Book 1993 An Elementary Esperanto Primer
12.   Book 1995 Free esperanto course in 10 easy lessons
13.   Book 1997 Vortaro en Esperanta hispana - Sopena
14.   Book 2000 La aventuroj de Alico en Mirlando
15.   Book 2001 Nuevo método de esperanto para clases y autodidactas - Fernando de Diego
16.   Book 2001 Paroladoj - Zamenhof
17.   Book 2002 Book Libro de apokrifoj – Karel
18.   Book 2006 Detala Gramatiko - Bertilo Wennergren
19.   Book 2006 Detala Gramatiko - Bertilo Wennergren
20.   Book 2006 Rekta metodo de esperanto - Souto
21.   Book 2008 Internaciaj Ekzamenoj de ILEI/UEA
22.   Book 2008 Medicina Esperanta terminaro - Hradil
23.   Book 2008 Sabe usted esperanto? - Jorge Hess
24.   Book 2011 Complemento sabe usted esperanto de Hess
25.   Book 2011 Vortoj esperanta hispana
26.   Book 2013 Esperanto sen Mestre - Valdomiro
27.   Book 2016 Esperanto de nivelo al nivelo
28.   Page 2013 Unua kontakto

29.   Page 2018 Hoja práctica de Esperanto

Comentarios

Entradas populares de este blog

BANCO - ANATOMÍA I - ABDOMEN

BANCO - ANATOMIA I - TORAX

BANCO - ANATOMIA II - NEUROANATOMÍA